Η TenStep έχει συνεργαστεί με πολλές ομοσπονδίες, κράτη, πόλεις και κυβερνητικούς οργανισμούς. Πολλές από αυτές τις οργανώσεις έχουν λάβει άδεια χρήσης των TenStep μεθοδολογιών μας και άλλοι μας έχουν χρησιμοποιήσει για την κατάρτιση και τις συμβουλευτικές υπηρεσίες μας. Ξέρουμε πώς να συνεργαστούμε μαζί σας. Δείτε παρακάτω τους πελάτες μας του δημόσιου τομέα:

United States Federal Government State Governments
 • Army National Guard (ARNG)
 • Department of Agriculture
 • Federal Aviation Administration (FAA)
 • Food and Drug Administration (FDA)
 • General Services Administration
 • Lawrence Livermore National Labs (LLNL)
 • Tennessee Valley Authority (TVA)
 • U.S. Army Corps of Engineers
 • State of Florida (multiple agencies)
 • State of California
 • State of Georgia
 • State of Iowa
 • State of Maine
 • State of Washington
Counties Cities
 • Allegheny County, Pennsylvania
 • Cobb County, Georgia
 • Fulton County, Georgia
 • Kootenai County, Ohio
 • Larimer County, Colorado
 • Muscogee County, Georgia
 • Orange County, Florida
 • Prince George’s County, Maryland
 • San Bernardino County, California
 • City of Atlanta, Georgia
 • City of Corpus Christi, Texas
 • City of Ft. Collins, Colorado
 • City of Houston, Texas
 • City of Kansas City, Kansas
 • City of Nashville, Tennessee
 • City of Phoenix, Arizona
 • City of Redmond, Washington
 • City of Sacramento, California

We understand that in many ways your public sector organization is different from the commercial market. On the other USPublicSectorhand, we also recognize that much of what you do is similar to your commercial colleagues as well. We have many products and services that are customized as needed for the needs of the public sector.

 • TenStep Integrated Project Management Suite (based on PMBOK® Guide)
 • Earned Value Management
 • Project Management Fundamentals
 • Setting up Project Management Offices (PMO)
 • Portfolio Management
 • Customized consulting and training services

Καταλαβαίνουμε ότι ο τρόπος οργάνωσης του δημόσιου τομέα σας είναι διαφορετικός από την εμπορική αγορά. Από την άλλη πλευρά, μπορούμε επίσης να αναγνωρίσουμε ότι πολλά από αυτά που κάνετε είναι παρόμοια με την εμπορικούς συναδέλφους σας. Έχουμε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες που προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες του δημόσιου τομέα.

 • Ολοκληρωμένη Σουίταν Διαχείριση Έργων Σουίτα της TenStep (με βάση τον οδηγό PMBOK®)
 • Διαχείρισης της Παραγόμενης Αξίας
 • Βασικές Αρχές Διαχείριση Έργων
 • Διαχείριση και Συντονισμός του γραφείου (PMO)
 • Διαχείριση χαρτοφυλακίου
 • Προσαρμοσμένες Συμβουλευτικές υπηρεσίες και κατάρτιση

Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για να σας προσφέρουμε τη κυβερνητική τεχνογνωσία μας.

info@tenstep.com

770.795.9097

Πληροφορίες προϊόντος: διαχείριση έργου, διαχείριση χαρτοφυλακίου, το γραφείο του έργου, PMO, διαχείριση του κινδύνου, διαχείριση του κύκλου ζωής του έργου, παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης έργου, ανάπτυξη μεθοδολογίας, διαχείριση ποιότητας, εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση έργου.