TenStep e-Μαθήματα

Η TenStep προσφέρει ποικιλία ποιοτικών ηλεκτρονικών μαθημάτων. Κάντε κλικ παρακάτω για να μάθετε περισσότερα.

Βασικές αρχές Διαχείρισης Έργων (μέχρι 20 PDUs) ** Το κύριο ηλεκτρονικό μας μάθημα

Η σειρά ηλεκτρονικών μαθημάτων της TenStep με τίτλο «Βασικές αρχές» παρέχει μια επισκόπηση των εννοιών, των διαδικασιών και των τεχνικών που σχετίζονται με τη διαχείριση ενός έργου από άκρο σε άκρο. Η σειρά αυτή δεν είναι μια θεωρητική επισκόπηση της διαχείρισης του έργου. Οι συνεδρίες αυτές διδάσκουν την πρακτική εφαρμογή της προστιθέμενης αξίας που προσφέρει η διαχείριση ενός έργου. Οι μαθητές θα ολοκληρώσουν τα ηλεκτρονικά μαθήματα εφοδιασμένοι με τεχνικές και διαδικασίες διαχείρισης έργων ώστε να τις εφαρμόσουν σε δικά σας έργα. Η κατανόηση και η πρακτική εφαρμογή των εννοιών που διδάσκονται σε αυτά τα ηλεκτρονικά μαθήματα αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας σε ένα έργο.

Διαχειριστής Πληροφορικής και Τεχνολογίας –Μαθήματα διάρκειας 20’

Οι απασχολημένοι Διαχειριστές Πληροφορικής και Τεχνολογίας, οι διευθυντές και τα στελέχη σπάνια έχουν χρόνο να ολοκληρώσουν ένα βιβλίο σχετικά με τη διαχείριση, πόσο μάλλον να πάρουν κάποιο ρεπό για να παρακολουθήσουν ένα επαγγελματικό σεμινάριο ανάπτυξης. Τα μαθήματα Διαχείρισης Πληροφορικής και Τεχνολογίας διάρκειας 20 λεπτών λύνουν αυτό το πρόβλημα παρέχοντας μαζικά διορατικές συμβουλές διαχείρισης σε ενότητες μαθημάτων διάρκειας 20 λεπτών τα οποία παραδίδονται σε ηλεκτρονική μορφή για ευκολότερη χρήση.

Διαχειριστής Πληροφορικής και Τεχνολογίας –Μαθήματα διάρκειας 20’

Αποτελεσματική Διαχείριση Μικρών Έργων (5 PDUs)

Όταν τα έργα είναι μεγάλα, θα πρέπει να διαχειρίζονται σύμφωνα με τις βασικές αρχές διαχείρισης ενός έργου. Αλλά πολλά έργα δεν είναι μεγάλα, είναι μικρά τα οποία πρέπει να οργανωθούν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά, χωρίς πλήρη αυστηρότητα και τη δομή της επίσημης πειθαρχίας διαχείρισης ενός έργου. Η κατηγορία αυτών των μαθημάτων επικεντρώνεται στη διδασκαλία των θεμελιωδών τεχνικών διαχείρισης και δεξιοτήτων για τους διαχειριστές έργων με μικρή εμπειρία.

Η ουσία της Διαχείρισης Έργων (16 PDUs)

Η διαχείριση ενός έργου δεν είναι εύκολη, και οι δεξιότητες διαχείρισης ενός έργου δεν έρχονται φυσικά σε πολλούς ανθρώπους. Στην TenStep, έχουμε κατανοήσει πλήρως την ουσία της διαχείρισης ενός έργου και μπορούμε να σας τη μεταδώσουμε μέσω της TenStep Διαδικασίας Διαχείρισης Έργων. Η προστιθέμενη αξία που προσφέρει η διαχείριση έργων περιγράφεται σε αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα. Είτε είστε ένας έμπειρος διαχειριστής έργου ή κάποιος νέος στο χώρο, το μάθημα αυτό θα σας βοηθήσει να μάθετε ή να ενισχύσετε τις γνώσεις διαχείρισης ενός έργου.

Βασικές αρχές του Προγραμματισμός (4 PDUs)

Ένα διαχειριστής έργων δεν πρέπει να ξεκινήσει την εκτέλεση ενός έργου, αν δεν έχει οριστεί το βιώσιμο χρονοδιάγραμμα και ο προϋπολογισμός του έργου. Αυτό το μάθημα επικεντρώνεται συγκεκριμένα στο προγραμματισμό. Μέχρι το τέλος αυτού του μαθήματος οι μαθητές θα μπορέσουν να κατανοήσουν τις έννοιες που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός υγιούς χρονοδιαγράμματος για τα έργα τους και τη προληπτική διαχείριση του χρονοδιαγράμματός τους ώστε να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα βάσει των προσδοκιών τους.

Συγκέντρωση Επιχειρησιακών Απαιτήσεων (10PDUs)

 

Τα έργα πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών για να είναι επιτυχή. Αυτές οι ανάγκες και οι προσδοκίες των πελατών προσδιορίζονται μέσω της συγκέντρωσης και της συμφωνίας σχετικά με τις απαιτήσεις της τελικής λύσης. Η συγκέντρωση των απαιτήσεων των πελατών σας δεν προσδιορίζεται μόνο από μία σειρά ερωτήσεων προς τους πελάτες σας και την οικοδόμηση μίας λύσης. Έργα με οποιοδήποτε βαθμό πολυπλοκότητας χρειάζονται μια επίσημη διαδικασία για να διασφαλίσουν ότι όλες οι απαιτήσεις έχουν συγκεντρωθεί, αναθεωρηθεί, τεκμηριωμένη και εγκριθεί με ακρίβεια.

 

Προετοιμασία για τις  PMP® Εξετάσεις (35 Contact Hours)

Αυτό το μάθημα είναι για οποιονδήποτε ετοιμάζεται να καθίσει για τις εξετάσεις PMI Διαχείρισης Project Professional (PMP). Οι  PMP ψηφιακό-πρόγραμμα εξετάσεών μας θα καλύψει κάθε έναν από τους δέκα τομείς της γνώσης, συν το  θέμα της Επαγγελματική Ευθύνη, καθώς και τις πέντε ομάδες διαδικασιών που καλύπτονται στο PMBOK® Οδηγό πέμπτη έκδοση. Μέσα από διαλέξεις, πρακτικές εξετάσεις , και πρακτικές ασκήσεις, οι συμμετέχοντες θα επικεντρωθούν στις βασικές έννοιες, όρους και αρχές που είναι απαραίτητες για την επιτυχία στις εξετάσεις PMP.

 

Εκτίμηση του έργου (4 PDUs)

Τα έργα που ξεκινούν με κακές εκτιμήσεις είναι καταδικασμένα σε αποτυχία. Ωστόσο, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η εκτίμηση ενός  έργου  είναι δύσκολη, διότι είναι εν μέρει τέχνη και εν μέρει επιστήμη. Η συνιστώσα «επιστήμη», που αποτελείται από τυπικές τεχνικές Κοστολόγησης και τύπους, μπορεί κανείς να την μάθει  και να την εφαρμόσει στην πράξη. Η συνιστώσα «τέχνη» όμως, που αποτελείται από τη λήψη αποφάσεων, χωρίς τον συνυπολογισμό στην εξίσωση όλων των παραγόντων  και του ανθρώπινο παράγοντα, είναι  δύσκολο να κατακτηθεί. Ο στόχος του εκτιμητή είναι να βασίσει την εκτίμησή του  όσο το δυνατόν περισσότερο  πάνω στην «επιστήμη», ενώ, παράλληλα, την ευθυκρισία και τις  έγκυρες τεχνικές να τις να βασίσει  πάνω στην  «τέχνη».

Διαχείριση Έργων για Υπεύθυνους διαχείρισης (2 PDUs)

Η εκπαίδευσή διαχείρισης έργου συνήθως απευθύνεται στους διαχειριστές του έργου. Αλλά τι γίνεται με τα στελέχη της εταιρείας σας; Ο χορηγός του έργου και τα άλλα στελέχη χρειάζονται επίσης, σημαντική γνώση διαχείρισης του έργου για δύο λόγους. Πρώτον, τα στελέχη πρέπει να κατανοήσουν την ορολογία και τις έννοιες που το υπόλοιπο προσωπικό μαθαίνει, έτσι ώστε να μπορούν να επικοινωνούν με έξυπνο τρόπο. Δεύτερον, τα στελέχη πρέπει να κατανοήσουν το ρόλο τους στην εξασφάλιση ότι οι διαδικασίες διαχείρισης του έργου έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στις οργανώσεις τους .

Πληροφορίες προϊόντος: διαχείριση έργου, διαχείριση χαρτοφυλακίου, το γραφείο του έργου, PMO, διαχείριση του κινδύνου, διαχείριση του κύκλου ζωής του έργου, παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης έργου, ανάπτυξη μεθοδολογίας, διαχείριση ποιότητας, εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση έργου.