Διαχείριση Έργων, Διαχείριση και συντονισμός γραφείου, Χαρτοφυλάκιο

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες TenStep

Η μεθοδολογία παραμετροποίησης, εγκατάστασης και συναφείς υπηρεσίες δεν αποτελούν βασικές ικανότητες για τους περισσότερους οργανισμούς. Εμείς έχουμε τη γνώση και μπορούμε να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε μεγάλα λάθη!

Η Tenstep προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες που βοηθούν τον οργανισμό σας να ξεκλειδώσει πλήρως τις δυνατότητές του. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε σε περιοχές γύρω από τις ΗΠΑ αλλά και σε όλο τον κόσμο. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα!

Project Management Office (PMO)
PMONow! Η έναρξη λειτουργίας της γρήγορης υπηρεσίας PMO χτίζει έναν PMO χάρτη πορείας για μια νέα προστιθέμενη αξία χρήσης της υπηρεσίας PMO ή την έναν εκ νέου συγχρονισμό της υπάρχουσας μεθοδολογίας διαχείρισης και συντονισμού PMO ώστε να διασφαλίσετε ότι θα προσφέρετε αξία
Implementing a Holistic Project / Portfolio Environment Κατανοήστε πώς μπορείτε να πετύχετε μία επιθυμητή μελλοντική κατάσταση του οργανισμού σας και να δημιουργήσετε ένα χάρτη πορείας βελτίωσης της διαδικασίας για να σας βοηθήσει να φτάσετε στο στόχο σας.
Methodology Deployment Δημιουργήστε και εφαρμόστε μια στρατηγική μεθοδολογία και ένα σχέδιο ανάπτυξης που είναι κατάλληλο για εσάς.
Project / Program QuickStart Χρησιμοποιήστε όλη την ομάδα του έργου προς όφελός σας ώστε να διευκολυνθείτε και να ορίσετε γρήγορα ένα σχέδιο ή πρόγραμμα.
Project / Program Audits Προσδιορίστε την πραγματική κατάσταση του έργου ώστε να ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Coaching and Mentoring Λάβετε προσαρμοσμένη εκπαίδευση ώστε να ικανοποιήσετε ανάγκες σας.
Project Management and Lifecycle Customization Προσαρμόστε μια μεθοδολογία ώστε να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Ξεκινήστε με μία δική μας  μεθοδολογία ή με μία δική σας.
Project Management Fast Track Αποκτήστε εκπαίδευση και παρακολούθηση συγκεκριμένων έργων του οργανισμού σας.
LEAD™ Strategic Planning Αποκτήστε την αξία του Στρατηγικού Σχεδιασμού μέσα από το βασικό μοντέλο μας.

Μάθετε-Οραματιστείτε-Δράστε-Παραδώστε