Η υπηρεσίες TenStep βοηθούν τις επιχειρήσεις να υλοποιήσουν τους στόχους και τις στρατηγικές τους μέσα από την επιτυχή εκτέλεση των έργων τους. Προσφέρουμε δύο υπηρεσίες:

  • Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, βοηθούν τους οργανισμούς να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον στο οποίο τα έργα έχουν επιτυχία. Η υπηρεσία αυτή περιλαμβάνει την παροχή βοήθειας, τη μεθοδολογία διαχείρισης  και συντονισμού του γραφείου (PMO), τη μεθοδολογία προσαρμογής και ανάπτυξης, τη βελτιστοποίηση του χαρτοφυλακίου, το στρατηγικό σχεδιασμό, τη συμβασιοποίηση προσωπικού, και πολλά άλλα.
  • Οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες, μπορούν να «χτίσουν» ικανότητες για τους διαχειριστές έργων, τα διευθυντικά στελέχη της εταιρείας και τα μέλη της ομάδας σας. Διαθέτουμε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα σπουδών με πάνω από 50 θεμελιώδη και προηγμένα μαθήματα.

Πιστεύουμε ότι αν οι διαδικασίες του οργανισμού σας ευθυγραμμιστούν στη στήριξη έργων, σε συνδυασμό με πολύ καλά ειδικευμένους διαχειριστές έργων, θα έχετε αυξημένη πιθανότητα επιτυχίας για τα έργα σας.

Οι υπηρεσίες μας, θεμελιώνονται από ένα σύνολο μεθοδολογιών προϊόντων που καλύπτουν τη διαχείριση του έργων, τη διαχείριση  και το συντονισμού του γραφείου (PMO), τη διαχείριση χαρτοφυλακίου κ.α.. Μπορούμε να υποστηρίξουμε μεθοδολογίες εμπορίου ή μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί εσωτερικά.

Οι διεθνείς εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τις υπηρεσίες μας ώστε να παραδώσουν ένα συνεπές σύνολο των προϊόντων και υπηρεσιών τους σχεδόν οπουδήποτε στον κόσμο μέσω του παγκόσμιου δικτύου μας, με πάνω από 50 γραφεία που υποστηρίζουν πάνω από 25 γλώσσες.