Το παγκόσμιο δίκτυο της TenStep

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της TenStep υποστηρίζονται μέχρι στιγμής στα αγγλικά και σε άλλες  γλώσσες σε όλο τον κόσμο.

Τα γραφεία αυτά παρέχουν συμβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες, καθώς και πωλήσεις αδειών. Δείτε παρακάτω ποιο είναι το πλησιέστερο γραφείο στην περιοχή σας.

ΓΡΑΦΕΙΑ της TenStep

Κάντε κλικ στην τοποθεσία σας στο χάρτη για να βρείτε το πλησιέστερο γραφείο TenStep στην περιοχή σας.

Product info: project management, portfolio management, project office, PMO, risk management, project lifecycle management, project consulting, methodology development, quality management, project management training